Nemo Apps
항상 이 단어들과 함께 하세요.
저희의 iPhone, iPad, Android용 무료 아일랜드 게일어 학습 앱을 다운로드하세요
Android app on Google Play
아일랜드 게일어

아일랜드 게일어

외국어 관용구집

Dia dhuit
안녕하세요
Go raibh maith agat
감사합니다
Ceart go leor
좋습니다
Gabh mo leithscéal
죄송합니다, 실례합니다
Más é do thoil é
제발
Sláinte!
건배! 위하여!
An-mhaith
매우 좋은
Slán
안녕히 가세요
An bille, más é do thoil é
계산해주세요
Cá bhfuil an leithreas?
화장실은 어디에 있습니까?
Éire
아일랜드
Éireannach
아일랜드의
Gaeilge
아일랜드 게일어
Sea
예, 네
Ní hea
아니요
Aon
일(1)
이(2)
Trí
삼(3)
Ceathair
사(4)
Cúig
오(5)
Is maith liom é
나는 그것을 좋아합니다
An bhfuil sé ceart go leor?
괜찮습니까?
Tá sé sin go maith
좋습니다
Cá bhfuil …?
…은 어디에 있습니까?
Céard?
뭐라구요?
Cathain?
언제요?
Beagáinín
조금
Fáilte!
환영합니다!
Móra na maidine duit
좋은 아침입니다
Oíche mhaith
안녕히 주무세요
Go raibh míle maith agat
대단히 감사합니다
Tá fáilte romhat
천만에요
Fadhb ar bith
괜찮습니다
Gaeltacht
아일랜드어권 지역
Teach tábhairne
술집
Beoir
맥주
Ceann eile, más é do thoil é
하나 더 주세요
Tá grá agam duit
나는 당신을 사랑합니다
Comhghairdeas!
축하합니다!
Tá brón orm
죄송합니다
Cad a mholfá?
무엇을 추천하십니까?
Cad é sin?
저것은 무엇입니까?
Cad as duit?
당신은 어디에서 오셨습니까?
Is as … [dom]
나는 …에서 왔습니다
Cad é mar atá tú?
어떻게 지내세요?
Táim go maith
잘 지냅니다
Cad is ainm duit?
당신의 이름은 무엇입니까?
… is ainm dom
제 이름은 …입니다
Tá áthas orm bualadh leat
만나서 반갑습니다
Agus ormsa freisin
저 역시 만나서 반갑습니다
Seo
이것, 이것들
Sin
저것, 저것들
Anseo
여기
Ansin
저기
Spéisiúil
흥미있는
So-bhlasta
맛있는
Ceart
올바른
Iontach
굉장한
Go hiontach ar fad!
멋지다!
Gnóthach
바쁜
Níos déanaí
나중에
Anois
지금
당신
Cara
친구
Le do thoil
부탁 드립니다
Ar ndóigh
물론입니다
Aontaím
동의합니다
Tuigim
이해합니다
Ní thuigim
이해할 수 없습니다
Abair arís é, más é do thoil é
다시 말씀해주세요
Tá beagáinín Gaeilge agam
나는 게일어를 조금 할 수 있습니다
Cuir Gaeilge ar … dom, le do thoil.
…을 게일어로 어떻게 말합니까?
Cad is brí le …?
…은 무슨 의미입니까?
Cabhair!
도와주세요!
Cén treo?
어느 쪽?
Inniu
오늘
Anocht
오늘밤
Amárach
내일
Uisce
Sona sásta
행복한
Álainn
아름다운
An-álainn
매우 아름다운
Ná bac leis
상관 없습니다
Cén chaoi a bhfuil tú?
어떻게 지내십니까?
Scríobh é, más é do thoil é
적어주십시오
Ná labhair chomh tapa san, más é do thoil é
더 천천히 말씀해주세요
Is féidir
가능합니다
Go n-éirí leat!
행운을 빕니다!
Dia dhuit um thráthnóna
좋은 저녁입니다
Thar barr
대단한
Béarla
영어
Teach
주택
Óstán
호텔
Bialann
음식점
Siopa
상점
Sráid
거리
Grá
사랑
Idirlíon
인터넷
Fón póca
휴대전화
Ná bac le mac an bhacaigh is ní bhacfaidh mac an bhacaigh leat
발음 훈련: 거지의 아들을 귀찮게 하지 않으면 거지의 아들이 당신을 귀찮게 하지 않을 겁니다
아일랜드 게일어는 아일랜드의 본래 언어입니다. 오늘날 아일랜드 대부분의 지역에서 영어가 더 광범위하게 사용되고 있지만, 아일랜드어는 아일랜드에서 게일타흐트라 불리는 지역의 주요 언어로, 이 언어에 대한 관심이 점점 높아지고 있습니다. 이 앱의 번역문과 음성 녹음은 먼스터 방언입니다.
서유럽
영어
프랑스어
독일어
이탈리아어
스페인어
포르투갈어
그리스어
네덜란드어
아일랜드 게일어
스칸디나비아
노르웨이어
스웨덴어
덴마크어
핀란드어
동유럽
러시아어
폴란드어
체코어
헝가리어
크로아티아어
루마니아어
중동 및 남아시아
아랍어
터키어
히브리어
힌디어
타밀어
신할라어
동아시아
일본어
중국어
광둥어
태국어
한국어
인도네시아어
말레이어
타갈로그어
베트남어
다음 언어로 변경:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close