Nemo Apps
항상 이 단어들과 함께 하세요.
저희의 iPhone, iPad, Android용 무료 터키어 학습 앱을 다운로드하세요
Android app on Google Play
터키어

터키어

외국어 관용구집

Merhaba
안녕하세요
Teşekkür ederim
감사합니다
Sağol
고맙습니다
Afedersiniz
죄송합니다, 실례합니다
Lütfen
제발
Şerefe!
건배! 위하여!
Hoşça kal
안녕히 가세요
Fiyatı ne kadar?
그것은 얼마입니까?
Hesap lütfen
계산해주세요
Banyo nerede?
화장실은 어디에 있습니까?
Türkiye
터키
Türk
터키의
Türkçe
터키어
Evet
예, 네
Hayır
아니요
Bir
일(1)
İki
이(2)
Üç
삼(3)
Bu
이것
Şu
저것
Çok iyi
매우 좋은
Güzel
아름다운, 예쁜
Lezzetli
맛있는
Bundan hoşlanıyorum
나는 그것을 좋아합니다
Tamam mı?
괜찮습니까?
Tamam
좋습니다
Bu iyi
좋습니다
… nerede?
…은 어디에 있습니까?
Ne?
뭐라구요?
Ne zaman?
언제요?
Az / Biraz
조금
Hoş geldiniz!
환영합니다!
Günaydın
좋은 아침입니다
İyi geceler
안녕히 주무세요
Hoşça kal!
잘 가!
Görüşmek üzere
나중에 봐요
Çok teşekkürler
대단히 감사합니다
Rica ederim
천만에요
Sorun değil
괜찮습니다
Seni seviyorum
나는 당신을 사랑합니다
Tebrikler!
축하합니다!
Üzgünüm
죄송합니다
Ne tavsiye edersiniz?
무엇을 추천하십니까?
Bir fotoğraf çekebilir miyim?
사진을 찍어도 됩니까?
O nedir?
저것은 무엇입니까?
Nerelisiniz?
당신은 어디에서 오셨습니까?
…’lıyım
나는 …에서 왔습니다
Nasıl gidiyor?
어떻게 지내세요?
İyiyim
잘 지냅니다
Adınız ne?
성함이 어떻게 되십니까?
Benim adım …
제 이름은 …입니다
Tanıştığımıza memnun oldum
만나서 반갑습니다
Ben de memnun oldum
저 역시 만나서 반갑습니다
Burada
여기
Orada
저기
İlginç
흥미있는
Mümkün
가능한
Doğru
올바른
Harika
굉장한
Favori
가장 좋아하는
Ünlü
유명한
Muhteşem!
멋지다!
Meşgul
바쁜
Hazır
준비된
Daha sonra
나중에
Şimdi
지금
Ben
Sen
Siz
당신, 당신들
Arkadaş
친구
Hiçbir şey
아무 것도 아님
Daha çok
Belki
아마도
Elbette
물론입니다
Katılıyorum
동의합니다
Anlıyorum
이해합니다
Anlamıyorum
이해할 수 없습니다
Lütfen tekrarlar mısın?
다시 말씀해주세요
İngilizce konuşabiliyor musun?
영어를 할 수 있습니까?
Çok az Türkçe konuşabiliyorum
나는 터키어를 조금 할 수 있습니다
Türkçe’de nasıl … dersiniz?
…을 터키어로 어떻게 말합니까?
… ne demek?
…은 무슨 의미입니까?
Buradan internete girebilir miyim?
여기서 인터넷을 이용할 수 있습니까?
Yakınlarda iyi bir restoran önerebilir misiniz?
근처의 좋은 레스토랑을 추천해주실 수 있습니까?
Biraz indirim yapabilir mısınız?
깎아주시겠어요?
İmdat!
도와주세요!
Polis
경찰
Doktor
의사
Kayboldum
나는 길을 잃었습니다
Hangi yöne?
어느 쪽?
Bankamatik
현금인출기
Bugün
오늘
Bu gece
오늘밤
Yarın
내일
Sol
왼쪽
Sağ
오른쪽
Kapalı
영업을 종료한
Su
Mutlu
행복한
Sokak
거리
Dal sarkar kartal kalkar kartal kalkar dal sarkar
발음 훈련: 가지가 흔들리고 독수리가 납니다. 독수리가 날고 가지가 흔들립니다.
터키어는 터키와 키프로스 북쪽에 있는 키프로스 터키 공화국의 주요 언어로, 이스탄불과 앙카라 같은 도시에서 사용됩니다.
서유럽
영어
프랑스어
독일어
이탈리아어
스페인어
포르투갈어
그리스어
네덜란드어
아일랜드 게일어
스칸디나비아
노르웨이어
스웨덴어
덴마크어
핀란드어
동유럽
러시아어
폴란드어
체코어
헝가리어
크로아티아어
루마니아어
중동 및 남아시아
아랍어
터키어
히브리어
힌디어
타밀어
신할라어
동아시아
일본어
중국어
광둥어
태국어
한국어
인도네시아어
말레이어
타갈로그어
베트남어
다음 언어로 변경:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close