Nemo Apps
항상 이 단어들과 함께 하세요.
저희의 iPhone, iPad, Android용 무료 베트남어 학습 앱을 다운로드하세요
Android app on Google Play
베트남어

베트남어

외국어 관용구집

Xin chào
안녕하세요
Chào!
안녕!
Cảm ơn
감사합니다
Xin lỗi
죄송합니다, 실례합니다
Làm ơn
제발
Chúc sức khoẻ!
건배! 위하여!
Tạm biệt
안녕히 가세요
Cái đó giá bao nhiêu?
그것은 얼마입니까?
Cho hóa đơn tính tiền đi
계산해주세요
Phòng tắm ở đâu?
화장실은 어디에 있습니까?
Việt Nam
베트남
Tiếng Việt
베트남어
… đồng
…동(베트남 화폐)
예, 네
Không
아니요
Một
일(1)
Hai
이(2)
Ba
삼(3)
Cái này
이것
Cái đó
저것
Rất tốt
매우 좋은
Xinh đẹp
아름다운, 예쁜
Ngon
맛있는
Tôi thích nó
나는 그것을 좋아합니다
Có ổn không?
괜찮습니까?
Ổn rồi
좋습니다
Tốt lắm
좋습니다
Xin lỗi anh (chị)
실례합니다
… ở đâu?
…은 어디에 있습니까?
Cái gì?
뭐라구요?
Khi nào?
언제요?
Một chút
조금
Hoan nghênh!
환영합니다!
Chào buổi sáng
좋은 아침입니다
Chúc ngủ ngon
안녕히 주무세요
Tạm biệt!
잘 가!
Cảm ơn bạn rất nhiều
대단히 감사합니다
Không có gì
천만에요
Không vấn đề gì
괜찮습니다
Anh (Em) yêu em (anh)
나는 당신을 사랑합니다
Xin chúc mừng!
축하합니다!
Tôi xin lỗi
죄송합니다
Anh (Chị) gợi ý món nào?
무엇을 추천하십니까?
Tôi có thể chụp ảnh không?
사진을 찍어도 됩니까?
Cái gì vậy?
저것은 무엇입니까?
Bạn đến từ đâu?
당신은 어디에서 오셨습니까?
Tôi đến từ …
나는 …에서 왔습니다
Cậu thế nào rồi?
어떻게 지내세요?
Tôi khỏe
잘 지냅니다
Rất vui được gặp anh (chị)
만나서 반갑습니다
Tên anh (chị) là gì?
성함이 어떻게 되십니까?
Bạn tên gì?
이름이 뭐에요?
Tên tôi là …
제 이름은 …입니다
Ở đây
여기
Ở đó
저기
Thú vị
흥미있는
Có thể
가능한
Đúng
올바른
Tuyệt vời
굉장한
Ưa thích
가장 좋아하는
Nổi tiếng
유명한
Tuyệt quá!
멋지다!
Bận
바쁜
Sẵn sàng
준비된
Sau
나중에
Bây giờ
지금
Tôi
Bạn
당신
Cậu
Anh (Chị)
당신
Bạn bè
친구
Xe ôm
오토바이 택시 운전사
Nhiều hơn
Tất nhiên
물론입니다
Tôi đồng ý
동의합니다
Tôi hiểu
이해합니다
Tôi không hiểu
이해할 수 없습니다
Vui lòng lặp lại
다시 말씀해주세요
Bạn có nói tiếng Anh không?
영어를 할 수 있습니까?
Tôi có thể nói một chút tiếng Việt
나는 베트남어를 조금 할 수 있습니다
Trong tiếng Việt … gọi là gì?
…을 베트남어로 어떻게 말합니까?
… nghĩa là gì?
…은 무슨 의미입니까?
Tôi có thể truy cập Internet ở đây không?
여기서 인터넷을 이용할 수 있습니까?
Bạn có thể giới thiệu cho tôi một nhà hàng ngon gần đây không?
근처의 좋은 레스토랑을 추천해주실 수 있습니까?
Bạn có thể giảm giá không?
깎아주시겠어요?
Tôi không muốn nó
나는 그것을 원하지 않습니다
Cứu tôi với!
도와주세요!
Cảnh sát
경찰
Bác sĩ
의사
Tôi bị lạc đường
나는 길을 잃었습니다
Đường nào?
어느 쪽?
Hôm nay
오늘
Ngày mai
내일
Bên trái
왼쪽
Bên Phải
오른쪽
Đóng cửa
영업을 종료한
Nước
Cay
매운
Cơm
Vui
행복한
Bà ba béo bán bánh bèo bên bờ biển
발음 훈련: 통통한 여자 바가 바닷가에서 떡을 팝니다
베트남어는 베트남의 주요 언어입니다. 베트남어는 북부방언과 남부방언으로 나뉘어 있습니다. 이 앱의 번역문을 사용하여 둘 중 하나를 배울 수 있습니다. 오디오는 남부방언을 사용하는 원어민이 녹음했습니다.
서유럽
영어
프랑스어
독일어
이탈리아어
스페인어
포르투갈어
그리스어
네덜란드어
아일랜드 게일어
스칸디나비아
노르웨이어
스웨덴어
덴마크어
핀란드어
동유럽
러시아어
폴란드어
체코어
헝가리어
크로아티아어
루마니아어
중동 및 남아시아
아랍어
터키어
히브리어
힌디어
타밀어
신할라어
동아시아
일본어
중국어
광둥어
태국어
한국어
인도네시아어
말레이어
타갈로그어
베트남어
다음 언어로 변경:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close